Liên hệ với chúng tôi

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH KON TUM

  • Địa chỉ: 494 Trần Phú, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
  • Điện thoại: 02603.863255 – Fax: 02603.862508
  • Email: socongthuong-kontum@chinhphu.vn